VIAPLAN מקדמת תכנון חברתי ועוסקת בתחומים הקשורים לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה

המומחיות שלנו

פרוגרמות

תכנון המרחב הציבורי

הרצאות והכשרות מקצועיות

לתושבים ואנשי מקצוע

דיור והתחדשות עירונית

אסטרטגיה חברתית, סקרים ונספחים חברתיים

שמאות מקרקעין וכלכלה מוניציפלית

שיתוף ציבור בתכנון

ידע מקומי ותכנון עם קהילה

תכנון למגוון אוכלוסיות

קהילות וקבוצות גיל

פרוייקטים נבחרים

אודות

Viaplan נוסדה ע”י חגית נעלי יוסף בעלת ותק של מעל 20 שנה בתכנון חברתי עירוני, משרדנו מבוסס מחקר ומחויב לתכנון הסביבה הבנויה והפתוחה ובפעילות האנושית המתנהלת בה.

אנו יועצים ומתכננים למגזר הציבורי בדגש על היבטים קהילתיים חברתיים בתכנון ופועלים כגורם משלב בין תחומי התכנון הרבים, ואף לגורמים יזמיים המקדמים תפישות ציבוריות.

Viaplan עוסקת בניתוח מקצועי של בסיסי מידע בעלי הקשר תכנוני, חברתי ומרחבי, ובהשפעות התכנון על קהילות ואוכלוסיות במרחב. בפרויקטים שונים משמשת כגורם מקצועי מנחה ומוביל תהליך תכנון ופרויקטים המבוססים על שיתוף פעולה בין מגזרים, שיתוף תושבים וגורמים המושפעים ומשפיעים על תהליכי תכנון ושינוי מרחבי.

Viaplan מבצעת בין עבודתה, ובעיקר בהקשר של חיבור בין אוכלוסייה למרחב הפיזי, פרוגרמות תכנוניות לשירותי ציבור ותכנון המרחב הציבורי הבנוי והפתוח מתוך ראיה ציבורית, חברתית ואחראית על חשיבות בהקצאת קרקעות לטובת הציבור. הפרוגרמות מהוות בסיס במערך התכנון העירוני ומסייעות לרשות להערך בתכנון ובתקצוב בטווח הקצר והארוך.

פרסומים

לקוחות ושותפים

דילוג לתוכן