פרוגרמות

תכנון שירותים לצרכי הציבור (פרוגרמה) הוא תחום מומחיות מובחן בתוך שדה התכנון המרחבי.

אנו מתמחים במענה לצרכים מורכבים של תכנון במציאות של חוסר בקרקע, תוך הטמעה של ידע וכלים חדשניים לעירוב שימושים.

בתכנון הפרוגרמטי שלנו, נתונים כמותיים-סטטיסטים מוטמעים בתוך הקשר חברתי ומרחבי פרטני. התוצרים משלבים בין תחזיות גידול והערכות לתכנון צרכי ציבור וצרכים אחרים, יחד עם תובנות עומק חברתיות מעוגנות מקום והמלצות מעשיות לשילוב בתכנון.
מושם דגש על התאמת התוצרים ליישום ברמה יישובית/אזורית, כולל בניית יכולת ושלביות ביצוע.

(בפרוייקטים: ייעוץ לגופי תכנון ברמה המחוזית והארצית.)

פרוייקטים בתחום:

  • פרוגרמה לשירותי ציבור למתחם מגורים דיור בר השגה בזכרון יעקב
  • פרוגרמה למבני ושירותי ציבור במרחב הכפרי- מ.א יואב

דילוג לתוכן