שיתוף ציבור וידע מקומי

ויאפלן מרחיבה את טכניקת השיתוף ההמוני המבוסס על אולם גדול המכנס אנשים בעלי מכנה משותף מצומצם ומתבססת על עבודה קבוצתית, נושאים, לפי אזורים גאוגרפיים בעיר ושכונה, מאפיינים מאחדים ומשתפים.

ויאפלן פועלת על פי מתודות מתווי שיתוף מגוונים המותאמים לפרויקטים השונים אותם פיתחנו במהלך השנים. זאת על מנת לתווך בין גורמי העניין השונים, לאסוף בסיסי ידע רבים כמצע לקבלת החלטות לגבי עתיד התושבים ולאפשר לצוות התכנון להטמיע נושאים אלו בתכניות העתידות.

לאחר למידת הפרויקט המוצע, המקום ופרופיל התושבים ובעלי העניין אנו בונים מתווה שיתוף מתאים, הידע הנצבר משמש אותנו למיפוי ובניית בסיס נתונים ובגיבוש מדיניות תכנון חברתית ונספחים חברתיים כחלק מתהליכי התחדשות עירונית בהם אנו משתתפים ותהליכי תכנון אותם אנו מובילים.

השירותים שלנו כוללים:

  • ליווי רשויות בממשק עם תושבים בתהליכים אסטרטגיים
  • הנחיה וריכוז של פורומים רב-מגזריים לשיתופי פעולה
  • חיזוק האוכלוסיה המקומית ועיצוב תהליכי תכנון עם קהילה
טכניקות שיתופי ציבור

שולחנות עגולים משמשים אותנו לדיונים והבהרות בנושאים שנויים במחלוקת על מנת להיטיב לשמוע ולהקשיב את המשתתפים ולעודד השתתפות פעילה.

קבוצת מומחים מאפשרת למידה הדדית ופתיחת דיון מעמיק על ידע רב תחומי שהמומחים השונים המתקבצים יחד יכולים לתרום. תושבים מומחים או מומחים חיצוניים, משמשים כקבוצה מתמחה התורמת מהידע שלה ומאפשרת לציבור לקבל החלטות על סמך ידע נוסף, המגיע לאו דווקא מקבוצת מתכנני הפרויקט השונים.

פורום פעילים מאפשר לקבל נקודות מבט נוספות על מקום הפרויקט מתוך ידע ייחודי שנצבר על ידי אנשים הקרובים לקהילה ותורמים לה.

קפה קהילה מתרחש במבנה ציבורי או במרחב ציבורי פתוח בשכונה ומשמש כמקום בו נוכל באופן בלתי אמצעי להפגש עם תושבים שאינם מגיעים בדרך כלל אל אירועים מאורגנים. בית הקפה הינו מקום מזמין בו אנו משוחחים על תושבים ושומעים את דעתם.

סקרים הינם שיטה נוספת להגיע אל ציבור שאינו מגיע לאירועים של שיתוף ציבור, פעמים רבות של אוכלוסיה מבוגרת ושל בעלי מוגבלויות. באמצעות סקרים מבית לבית או בגנים ציבוריים נוסף לנו  נדבך חשוב של ידע התורם להיבטים חברתיים של תכנון.

שיתוף ידע: 

צוות המשרד שותף לייסוד והפעלת פורום עמיתים מקצועי לקידום תכנון חברתי בישראל. הפורום עוסק בפיתוח ידע חדש, למידה ועדכון מהנעשה בשדה המקצועי ושינוי מדיניות תכנונית.

תוצרי העבודה של הפורום מרוכזים מעת לעת בפרסומים:

  • דיור בתמהיל הכנסות מגוון: ממצאים ראשוניים מסקר ספרות
  • עקרונות מנחים לעבודת התכנון החברתי (מצגת)
  • שילוב מרכיבים רכים וקשים בתכנון: דוגמאות מביקור בכנס WUF7 במדאין, קולומביה
  • מודלים לדיור בר השגה בלונדון
  • דיור בר השגה: סיכום סיור לימודי בניו יורק ובוסטון

פרוייקטים בתחום:

הים שלנו – שילוב ידע מקומי בגיבוש מדיניות עירונית לחוף הים בחיפה. עבור עיריית חיפה, הטכניון והאיחוד האירופי. [הים שלנו mare nostrum]

שיתוף ציבור ותכנון חברתי בתכנית אב לואדיות העיר חיפה, עיריית מילר בלום

מיפוי קהילתי ובניית בסיס נתונים והרחבת הידע המקומי:
– בשכונת רמת אשכול- לוד.
– עבור עמותת גינדאס.
– ליווי בבניית הסקר ובמתודת איסוף וניתוח הנתונים.

הובלת תהליכי שיתוף ציבור רחבי היקף, במסגרת קידום מגוון תכניות במשרד:

 

דילוג לתוכן