שיתוף ציבור – ותיקים בקצרין

במסגרת תכנית חיים בגיל אנו מקדמים תכנית אב יישובית לאזרחים וותיקים ואוכלוסיית הדור הבא של הוותיקים במועצה המקומית קצרין.

הנוכחות היתה מרשימה הגיעו כ- 100 משתתפים המעוניינים להיות חלק מחשיבה והשפעה על התכנון העתידי של קצרין כך שיוכלו להמשיך להתגורר בה ולהזדקן בה.

התקיימו דיונים במפגשי שיח בהם עלו נושאים רבים הקשורים בדיור, תנועה עם קלנועיות, תקינות המדרכות והמרחב הפיזי, הרחבת שירותי בריאות ועוד.

את כל המידע החשוב שלמדנו מאזרחי המקום נקפיד להטמיע בתכנון ובפיתוח העתידי של קצרין.

שיתוף-קצרין-1024x576

מאמרים נוספים

סיכום פרוייקט "Mare Nostrum"

אנא ראו את סיכום הפרויקט כפי שהוגש לאיחוד האירופי בדגש על ההיבט המשפטי בממשק שבין העיר, החוף והים. המעניין בדו"ח (174 עמודים….) הוא המבט המשווה בין המדינות השונות.

קרא עוד