תכנית האב לוואדיות חיפה: מפגש ציבורי ראשון

בעת זו הולכת ונרקמת תכנית האב לואדיות חיפה בהזמנה ובהנחייה של עיריית חיפה.

התכנית איננה סטטוטורית, כלומר לא יהיה לה תוקף חוקי, ועל-כן מטרתה להתוות עקרונות לתכנון ולניהול השוטף של הואדיות. וזאת, במגוון רחב של תחומים: חינוך, מעורבות ציבור, אקולוגיה, נגישות ועוד.

להמשך כתבתו של עמרי שפר באתר "חיפה מחוברים לחיפאים", לחצו כאן

טבע עירוני בחיפה סביוני דניה - מבט מהכרמל

מאמרים נוספים

סיכום פרוייקט "Mare Nostrum"

אנא ראו את סיכום הפרויקט כפי שהוגש לאיחוד האירופי בדגש על ההיבט המשפטי בממשק שבין העיר, החוף והים. המעניין בדו"ח (174 עמודים….) הוא המבט המשווה בין המדינות השונות.

קרא עוד