“הים שלנו”  Mare Nostrum

שילוב ידע מקומי בגיבוש מדיניות עירונית לחוף הים בחיפה, עבור עיריית חיפה והאיחוד האירופי.

‘הים שלנו’ (Mare Nostrum) הוא פרויקט בינלאומי במימון האיחוד האירופי המשותף אותו יזמה פרופ’ רחל אלתרמן מהטכניון. מלבד חיפה שותפים בו מוסדות מחקר מהטכניון ומיוון, הערים קוולה ואלכסנדרופוליס ביוון, וולנסיה בספרד, שותף ממלטה, החברה להגנת הטבע בישראל ושותף ירדני מעקבה. העבודה בפרויקט מתמקדת בפיתוח כלים חדשניים לניהול הממשק בין העיר, החוף והים, ולחיזוק מעורבות ומודעות הציבור לנושאים אלו.

לאתר הפרויקט האירופי: http://marenostrumproject.eu

בחיפה מתמקד ה’ים שלנו’ בהגברת אפשרויות הגישה הפיסית והתודעתית של הציבור אל חופי הים העירוניים. תהליך הפרויקט ותוצריו מבוססים על זיהוי עמדות תושבי העיר, גופים חברתיים וכלכליים וכן עמדות ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים לגבי שימור ושיקום חוף הים העירוני והגדלת אפשרויות הגישה הציבוריות אליו. כמקרה מבחן בו מתמקד הפרויקט נבחרו רצועת החוף הדרומית המשתרעת משכונת בת גלים ועד הגבול הדרומי של העיר, והממשק של שכונות החוף בת גלים, עין הים, שער העלייה, קריית שפרינצק ונווה דוד עם החוף והים. לפרויקט ‘הים שלנו’ בחיפה קיים אתר אינטרנט המאגד את מהלכו ותוצריו.

לאתר הפרוייקט בישראל: www.hayamshelanu.co.il

‘הים שלנו’ בחיפה כולל ארבעה פרויקטים: כשהעיר והים נפגשים היא סדרת מפגשים בין אנשי מקצוע ותושבים שהתקיימה לאורך השנה בשכונות החוף; תושבים עושים מדע הוא מחקר מדעי שבחן את הפעילות האנושית בשמורה הימית ‘שקמונה’, בהשתתפות תושבים מקומיים כחוקרים; הדרך אל הים מתעד בוידאו, תמונות ומפות את הקשר הפיזי והקוגנטיבי של תושבים ובעלי עסקים אל החוף והים; והשולחן העגול מפגיש בין נציגי ציבור, גורמי ניהול ותושבים במטרה לחזק ולטייב את ניהול משאב הים.

דילוג לתוכן