הקמת אשכול רשויות

המזמין: משרד הפנים

במהלך 2017 הובילה חברת Viaplan תהליך של ייעוץ, סיוע וליווי רשויות ברחבי הארץ לקראת גיבושן כאגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות. מטרת הפרויקט, בהזמנת משרד הפנים,  היה בניית מסגרת לשיתופי פעולה אזוריים ויצירת קונסנזוס להגדרת נכסים ומגוון נושאים לשיתוף פעולה לקראת הקמה והפעלת אשכולות של רשויות לצורך ביסוסם ויצירת שירותים משותפים ופרויקטים אזוריים במגוון תחומים.

העבודה שהחלה בינואר 2017 התמקדה בבניית שיטת עבודה ובסיסי ידע ובמפגשי הכרות, מיפוי נושאים ובניית שיח משותף בין הרשויות באשכולות הפוטנציאלים לקראת מילוי הקול הקורא. שיטת העבודה נבנתה בדגש על מיפוי משאבים קיימים ופוטנציאלים לשיתופי פעולה, לימוד מסגרות פעולה של אשכולות קיימים וכן פעולות החברה האזרחית שעודדו יצירת שותפויות בין רשויות, מיפוי נכסים ומרחבים אזוריים משותפים ויצירת מפה ראשונית של אשכולות.

הצעד השני היה מפגשי הכרות, הצגת נושאים ובניית שיח משותף עם ראשי הרשויות ומי מטעמם. במסגרת זו התנהלו מפגשים עם רשויות לברור עמדות  ובחינת תצריף רשויות לגיבוש אשכול מבחינת קרבה גיאוגרפית, תמהיל ומיגוון, ומיפוי שיתופי פעולה קיימים, תועלות והזדמנויות בצרופן כאשכול; נערכו צעדים להעמקת ההיכרות והשיח המשותף על ידי פגישות משותפות ופרטניות עם ראשי רשויות. בהתאם,  נוצרה מסגרת רשויות כפוטנציאל לבניית אשכול: מיפוי נכסים, תחומי שיתוף קיימים וגיבוש נושאים לשיתופי פעולה, מנהיגות ותרבות ארגונית, זיהוי אילוצים ופוטנציאלים בבניית אשכול עתידי, בחינת פרויקטים משותפים ליישום מיידי, בטווח בינוני ובטווח ארוך. בכנס החשיפה של אשכולות מטעם משרד הפנים ערכנו הכנה והפעלת למידת עמיתים של ראשי רשויות באשכול וחשיפה לרעיונות וליזמות לשיתופי פעולה ביו הרשויות. בהמשך נערכו מפגשים משותפים מסכמים במחוזות משרד הפנים עם כל ראשי הרשויות באשכולות לקדום הגשת הקול קורא וסיוע אד הוק לרשויות לגיבוש מסגרת הקול קורא לקראת הגשתו למשרד הפנים.

שלב זה בעבודתה של Viaplan   הסתיים עם הגשת הקולות הקוראים לסיוע בהקמה והפעלה של האשכולות ב 31 ביולי 2017. להגשת הקול הקורא נענו 93 רשויות מקומיות ממחוז צפון, חיפה, מרכז ומאזור יו”ש, שהתארגנו יחד להקים 14 אשכולות חדשים. לאחר עבודת מיון המליץ משרד הפנים בשלב הראשון על הקמת 9 אשכולות.

כנס ראשי רשויות במשרד הפנים - הקמת אשכולות
כנס ראשי רשויות במשרד הפנים - הקמת אשכולות
דילוג לתוכן