“חיים בגיל תכנית אב לאזרחים ותיקים

בשנים האחרונות אנו עדים, בישראל ובעולם, למגמות של עלייה בתוחלת החיים והתעצמות תהליכי הזדקנות האוכלוסייה.

לאחרונה הכריזה ממשלת ישראל שהיא רואה בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה כאחד מחמשת יעדיה המרכזיים. משימה לאומית זו הוטלה על כתפי המשרד לאזרחים ותיקים שפועל הלכה למעשה לייצר אסטרטגיה זו ולהוציאה מהכוח אל הפועל.

כחלק מתכנית זו קידם המשרד לאזרחים ותיקים הכנתן של תכניות אב ותיקים ברשויות המקומיות שמטרתן לגבש את האסטרטגיה היישובית והפעולות לקידום רווחתם. זאת, בדגש על האזרחים הוותיקים הפעילים, העצמאיים אשר מעוניינים להיות יצרניים, לתרום לחברה ולצרוך שירותים שונים. תכנית האב “חיים בגיל” רואה את מכלול תחומי החיים כרלוונטיים לקידום עבור האזרח הוותיק בהתייחס לחברה וקהילה, לבריאות, לסביבה הפיזית ולתעסוקה.

Viaplan פעלה בפרוייקט כיועצי תחום תכנון פיזי וסביבה ברשויות מקומיות וכן השתתפה בבניית פרופילים יישוביים שונים ברחבי הארץ.

שיתוף-קצרין-1024x576

שיתוף ציבור מ.מ.קצרין

במסגרת תכנית “חיים בגיל”  בנוסף לבניית פרופילים ישוביים שונים ברחבי הארץ קידמה Viaplan תכנית אב יישובית לאזרחים וותיקים ואוכלוסיית הדור הבא של הוותיקים במועצה המקומית קצרין.

כחלק מתכנית האב קיימנו שיתוף ציבור במ.מ. קצרין, הנוכחות היתה מרשימה הגיעו כ- 100 משתתפים המעוניינים להיות חלק מחשיבה והשפעה על התכנון העתידי של קצרין כך שיוכלו להמשיך להתגורר בה ולהזדקן בה.

שיתוף הציבור היה במתכונת שולחנות עגולים ובו התקיימו דיונים במפגשי שיח בהם עלו נושאים רבים הקשורים בדיור, תנועה עם קלנועיות, תקינות המדרכות והמרחב הפיזי, הרחבת שירותי בריאות ועוד.

את כל המידע החשוב שלמדנו מאזרחי המקום נקפיד להטמיע בתכנון ובפיתוח העתידי של קצרין.

שיתוף ציבור מוא”ז גולן

תושבי המועצה האזורית גולן הוזמנו לכנס חשיבה ותכנון שירותים ומרחבי פעילות.

מועצה אזורית גולן כוללת 32 יישובים, ובהם קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, הפרושים על פני כל שטח הגולן.

האתגרים שעומדים בפני המועצה נובעים בראש ובראשונה מהמאפיינים הגיאוגרפיים שלה: ריחוק ממרכז מטרופוליני ומרחקים גדולים בין יישובים.

המפגש כלל דיונים במליאה ודיונים בקבוצות נושאיות ממוקדות (יחסים בין הדור הצעיר למבוגר בתוך המועצה והיישובים (“מדור לדור”), פרנסה בגיל השלישי, בריאות ואורח חיים בריא, התניידות נגישות ודיור, ושולחן פנאי תרבות ופעילות משמעותית).

דילוג לתוכן