מחקר שיתוף ציבור בהשתתפות האונ’ העברית

ללא שם

לצפייה במצגת לחץ על התמונה

יחיד – קהילה – חברה במחשבה סביבתית

Viaplan שיתפה פעולה עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית במחקר שהוזמן על ידי החברה להגנת הטבע.

מטרת המחקר היתה לבחון את תפקיד החברה האזרחית וגופים נוספים בקידום המעורבות הציבורית ביוזמות סביבתיות.

נבדקו תשעה מקרי חקר מרחבי העולם המשקפים גיוון באופי האוכלוסייה, היקף השיתוף, זהות הארגון היוזם והסוגיה הסביבתית.

על סמך הממצאים הופקו ארבעה מודלים טיפוסיים של ארגונים המקדמים מעורבות ציבורית.

עבודת המחקר נעשתה כחלק מתהליך חשיבה אסטרטגית של החברה להגנת הטבע, ועל רקע שינוי תפישתי נרחב סביב המושג “שיתוף הציבור”.

תחום זה גדל והתרחב עקב שינויים במדיניות, בטכנולוגיה ובעמדות ציבוריות.

ארגוני חברה האזרחית סביבתיים מילאו וממלאים תפקיד משמעותי בפיתוח זה, בין אם כמקדמי מדיניות או כמפתחי כלים חדשניים לשיתוף ולניטור.

Date

23 במרץ 2016

Category

פרוייקטים-נבחרים, שיתוף ציבור וידע מקומי

דילוג לתוכן