ייעוץ לוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה

מהות העבודה: 

  • ניתוח נתונים רלוונטיים מדוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעניין דמוגרפיה ודיור
  • בדיקת ניצול זכויות בניה לשימושי תעסוקה ביישובי המחוז
  • מבחן התאמה בין הגידול הדמוגרפי להיקף זכויות הבניה ביישובי המחוז
Date

9 בינואר 2017

דילוג לתוכן