מדיניות להתחדשות עירונית שכ’ העלייה, כ”ס

בשנת 2015 עיריית כפר סבא רצתה לקדם מסמך התחדשות עירונית לשכונת העלייה שתאפשר לה להנחות ולכוון תהליכי התחדשות ועיבוי עתידיים בשכונה.  לשכונת העלייה פוטנציאל רב להתחדשות ועיבוי מתון בשל הצפיפות התחילית הנמוכה, והתפתחותן של שכונות חדשות בצמידות דופן אליה. במקביל ניצבים אתגרים רבים הנובעים מהניתוק הממושך שלה מהעיר, וההרכב החברתי שבה.

השכונה מושכת עניין על ידי יזמים שונים המעוניינים לקדם בה תכניות ציפוף נקודתיות. מתוך כך קיימת חשיבות רבה שהעירייה תגבש חזון כולל לגבי כיווני הפיתוח הרצויים בשכונה, תייצר ידע וכלים שיעזרו לה לקדם את ההתחדשות בה, ותקבע אמות מידה לקידום יוזמות נקודתיות בתחומה.

התערבות במרקם קיים מצריכה ראייה אינטגרטיבית שתוכל להתייחס גם למרכיבים ה”קשים” (בנינים, תשתיות וכו) וגם למרכיבים ה”רכים” (אנשים, קהילה, פעילויות ושירותים) שלה. כדי לתת מענה לצורך זה, Viaplan בשיתוף עם אדר’ ליאת איזקוב (מומחית ידע בתחום האתגרים והאיכויות הפוטנציאליות שבציפוף והתחדשות עירונית) יצרו תהליך עבודה ייחודי שמבוסס על ראייה חברתית של תהליך התכנון.

תהליך העבודה כלל למידת המקום, זיהוי פוטנציאל לפיתוח עתידי מותאם מקום, גיבוש חזון משותף לפיתוח והתחדשות ולבסוף יעדים והנחיות להתחדשות השכונה.

כחלק מהליך למידת המקום התקיים בין היתר מפגש תושבים והרמת כוסית לקראת חג הפסח במעמד ראש העיר ובו שמענו את הקולות מהשטח.

בספטמבר היה מפגש נוסף בו עודכנו התושבים בהתקדמות התהליך.

כחלק מהתכנון השכונה חולקה ל 4 אזורים גיאורפיים וכל אזור נבחן לאור 4 מרכיבים (ממשקים עירוניים, קישוריות פנים וחוץ שוכנתית, תצורות בינוי, המרחב הציבורי הבנוי והפתוח) ואופיין על ידי המרכיב הדומיננטי בו. לכל אזור נכתבו ההמלצות בחלוקה ע”י המרכיבים.

דילוג לתוכן