מפגש מס’ 3 של פורום מקצועי מלווה (וואדיות העיר חיפה) – 1.11.2016

מפגש מס' 3 של פורום מקצועי מלווה (וואדיות העיר חיפה) - 1.11.2016בשבוע שעבר התכנס שוב הפורום המקצועי המלווה את תכנית האב לוואדיות העיר חיפה. לאחר תקופה ארוכה של למידה, ביסוס עקרונות התכנון וגיבוש החזון החלו המתכננים בהצעות לחלופות מדיניות לוואדיות העיר חיפה. מפגש הפורום המקצועי מזמן חשיבה משותפת, היוועצות חשובה וחיונית ובעיקר שולחן המשלב בין מגוון קולות ותפישות עולם: נציגי ארגוני חברה אזרחית, בעלי תפקידים בעירייה, נציגי תושבים, אנשי אקדמיה, מתכנני התכנית ועוד.
נשמח להמשיך ולעדכן אתכם בהתקדמות התכנית ובהמשך אף לבקש התייחסותכם לחלופות התכנון המתגבשות

Date

7 בנובמבר 2016

דילוג לתוכן