נספחים חברתיים

Viaplan  החלה לפעול בתחום התכנון החברתי והטמעת שיקולים חברתיים בתכנון ובהתחדשות עירונית מזה עשור.

בשנים האחרונות עם התעצמות תהליכי התחדשות עירונית והרחבת פעילות התכנון בהתחדשות מרקמים וותיקים גובר הצורך בהבנת שיקולים חברתיים כחלק מקידום והטמעה של תכניות בשכונות ובערים.

בשנתיים האחרונות אנו משתלבים בתוך צוותי תכנון להתחדשות כבר בשלבים הראשונים לתהליך ומביאים לידי ביטוי את הסוגיות החברתיות, המרחביות והתפקודיות הקשורות באנשים ובהתנהלות של הרשויות בקשר עם תושבים ובעלי נכסים. מעורבות זו מסייעת למיתון קונפליקטים בתכניות, תורמת לבניית הסכמות, משלבת שיקולים חברתיים כבר בשלבים המוקדמים של התכנון ובעיקר מספקת כלים להצלחה עתידית ביישום ובהטמעה של התכניות.

מבין הנספחים החברתיים ותהליכי השיתוף הסדורים שקיימנו בליווי תכנון סטטוטורי להתחדשות עירונית ניתן לעיין בדוגמאות על:

נוסף להם אנו עורכים בימים אלה עוד נספחים חברתיים , בניהם:

– נספח חברתי למדיניות התחדשות בדרום יפו, עבור עיריית תל-אביב

– נספח חברתי למדיניות התחדשות עירונית בפריפרייה , עבור עירית מגדל העמק

– נספח חברתי לתכנית מפורטת להתחדשות עירונית בשכונת גילה בירושלים, עבור חברת עמידר

– נספח חברתי לתכנית מתאר התחדשות עירונית בלב העיר רחובות, עבור משרד שיכון

– הכנת שלד הנחיות להטמעת שיקולים חברתיים להתחדשות עירונית עבור הותמ”ל

– ועוד…

דילוג לתוכן