תכנית אב לוואדיות חיפה

Viaplan לוקחת חלק בהכנת תכנית אב לוואדיות חיפה, פרוייקט אשר מקדמת עיריית חיפה בסיוע הקרן לשטחים פתוחים.

תכנית האב תהווה בסיס להכנת תכניות מקומיות מפורטות וליישום תכניות עבודה בתחומים הקשורים בשימור ופיתוח הוואדיות, ובשימושי השטחים הפתוחים בסביבתם.

מדובר במסמך אסטרטגי שאינו סטטוטורי.

Viaplan מבצעת את התכנון החברתי הכולל בחינת המצב הקיים, סקרי תושבים, שיתופי ציבור, ועדות היגוי מקצועיות ומפגשי פעילים כדי להבין את הסוגיות העולות מהסביבה לטובת גיבוש מדיניות בתכנון.

הפרוייקט החל באמצע שנת 2015 כשבשנת 2016 אירעה השריפה בכרמל וגם לה ניתן ביטוי והתייחסות בשיתופי הציבור וועדות ההיגוי שהתקיימו אחריה.

דילוג לתוכן