בניית בסיס נתונים – רמת אשכול, לוד

שם הלקוח

ג’ינדאס ועיריית לוד

מיקום

לוד

תקופת הפרויקט

סוגי השירות

אודות הפרויקט

Viaplan בשיתוף ג’ינדאס ועיריית לוד ושותפים נוספים ערכה, במסגרת מיפוי קהילתי, בניית בסיס נתונים והרחבת הידע המקומי בשכונת רמת אשכול בלוד, דו”ח חברתי.

הנתונים שנאספו נלקחו ממקורות שונים מרשם אוכלוסים, נתוני הדיור הציבורי, תאגיד המים העירוני ואגפי העירייה השונים (חינוך, ארנונה, רווחה, מוקד 106 ועוד..)

בנוסף, שאלון מיפוי קהילתי מקיף אשר בוצע על ידי ראיונות שערכו העובדות הקהילתיות ממרכז פסיפס עם התושבים. את השאלון מילאו מעל 100 תושבים.

מסקנות והמלצות בעקבות הסקר והנתונים שנאספו נכתבו בדו”ח החבר.