”הים שלנו” MARE NOSTRUM

שם הלקוח

עיריית חיפה

מיקום

חיפה

תקופת הפרויקט

2014-2015

אודות הפרויקט

'הים שלנו' (Mare Nostrum) ) הוא פרויקט בינלאומי במימון האיחוד האירופי, אשר התמקד בפיתוח כלים חדשניים לניהול הממשק בין העיר, החוף והים, ולחיזוק מעורבות ומודעות הציבור לנושאים אלו.
תהליך הפרויקט ותוצריו מבוססים על זיהוי עמדות תושבי העיר, גופים חברתיים וכלכליים וכן עמדות ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים לגבי שימור ושיקום חוף הים העירוני והגדלת אפשרויות הגישה הציבוריות אליו. "

המטרה:
חיזוק הקשר הפיזי והתודעתי בין הקהילות והשכונות במערב חיפה לסביבת החוף.

העקרונות:
עבודה ולמידה משותפת של שלושת קודקודי "משולש הידע": מקבלי החלטות, תושבים, ואנשי שטח מומחים ומדענים.
לכל אחד מהם ידע ייחודי שחיוני לפיתוח מדיניות