ייעוץ פרוגרמטי לועדה מחוזית חיפה במגוון תכניות ביישובי המחוז

שם הלקוח

וועדה מחוזית חיפה

מיקום

מחוז חיפה

תקופת הפרויקט

2014-2019

אודות הפרויקט

Viaplan  מספקת ליווי שוטף בבקרת תכניות, שהוגשו לאישור הוועדה המחוזית חיפה.
במסגרת הפרוייקט, נבחנו עשרות תכניות מתאר ותכניות מפורטות בנושא מגורים.
חוות הדעת שסופקה התמקדה בבחינת היבטים פרוגרמטיים ואיכותניים של אספקת שטחים לצרכי ציבור:
– האם תוכננה הקצאה מספיקה של שטחים לשירותי הציבור השונים?
– האם פרישת השטחים במרחב מאפשרת נגישות ושימוש מיטבי במבני הציבור המוצעים?
– האם המרחב הציבורי המתוכנן מאפשר מענה הולם לצרכי הציבור החזויים?