מיפוי סוגיות תכנון לילדים בגיל הרך

שם הלקוח

וואדיות חיפה

מיקום

ישראל

תקופת הפרויקט

2004

סוגי השירות

אודות הפרויקט