מסמך מדיניות שכונת קפלן, כפר סבא

שם הלקוח
מיקום

כפר סבא

תקופת הפרויקט

2015

אודות הפרויקט

בשנת 2015 Viaplan הוציאה מסמך מדיניות עירונית לצורך בחינת השלכות העיבוי ותוספת יחידות דיור בשכונת קפלן, כ”ס, מסמך זה הוגש בעקבות החלטת ערר לצורך בחינת השלכות העיבוי ותוספת יחידות דיור בשכונה, כמתבקש בערר, על מערכות התחבורה, שירותי הציבור, מבני הציבור ותקן החניה הנהוג כיום בכפ”ס.

שכונת קפלן שוכנת בקצה הצפון מזרחי של כפר והינה בעלת אופי כפרי בכפר סבא. מרבית השכונה בנויה מחלקות בגודל ממוצע של 1000 מ’ עם בתים צמודי קרקע עד 2 קומות, בשל אופי הבינוי בשכונה, כל תוספת יח”ד ובעקבותיה תוספת אוכלוסיה, עשויה להשפיע התשתיות הקיימות וליצור עליהן עומס. את השינויים הפוטנציאלים בשכונה בחנו בשלוש קטגוריות של צפיפויות – יח”ד, אוכלוסיה ושטח בניה