תכנית אב לוואדיות חיפה

שם הלקוח

מילר בלום אדריכלים

מיקום

חיפה

תקופת הפרויקט

2015-2018

אודות הפרויקט

בניית אסטרטגיית השיתוף בגיבוש תכנית האב וביצוע פעולות השיתוף בכל שלבי הכנת תכנית האב