תכנית צמיחה דמוגרפית ופרוגרמה עירונית נס ציונה

שם הלקוח

עיריית נס ציונה, מינהלת להתחדשות עירונית נס ציונה

מיקום

נס ציונה

תקופת הפרויקט

2019-2020

אודות הפרויקט

מטרת הפרוייקט: פרוגרמה עירונית הכוללת מיצוי מצאי קיים ועתידי למבני ציבור וחינוך

הליך מעמיק של יצירת פרוגרמה איכותית ומקיפה לעיריית נס ציונה וליווי צמוד עם הגורמים העירוניים וראש העיר, אשר מבוססת על תכנית צמיחה דמוגרפית לעיר. (כוללת מיפוי וניתוח מצב קיים של שטחי ומבני הציבור בעיר, סיורי שטח לאיתור מיצוי פונטציאל מצאי קיים, גיבוש הנחות יסוד, יצירת מסד נתונים וכלי עירוני מנחה למערכת החינוך, פגישות עם מנהלי אגפים/מחלקות ועוד.)

לבסוף ייצרנו 3 תוצרים מרכזיים:

  • פרוגרמה כללית של כל העיר – מיפוי, פרישה, המלצות וריכוז צרכים של כלל מבני הציבור בעיר על פי תחומים (חינוך, תרבות וקהילה, שירותים חברתיים, בריאות, ספורט) לעשור הקרוב.
  • חלוקה אזורית אסטרטגית של העיר לפי מרחבים גיאוגרפים
  • התמקדות בצרכי חינוך והתאמת המרחב באופן מיטבי לנוכח גדילת האוכלוסייה

כמו כן, התבצע ליווי ויעוץ שוטף בענייני פרוגרמה למינהלת התחדשות עירונית, נס ציונה – הטמעת הפרוגרמה העירונית בתכניות התחדשות, בניית נוהל עירוני עבור יזמים, חוות דעת על פרוגרמות נקודתיות ועוד.