אודות

Viaplan מובילה מגמה של שילוב היבטים שונים בתכנון

טובת הכלל עם טובת הפרט, שיקולים חברתיים, שיקולים עכשוויים עם שיקולים עתידיים, אינטרסים עסקיים ופרטיים, אזרחיים וממסדיים עבודתה מקשרת בין העולם הפיזי הסטטוטורי, הנדרש בתכנון, לבין ממשקים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, הבונים את המרקם העירוני-מרחבי, הבנוי והפתוח.

Viaplan מכוונת לגיוס ולשימוש מיטבי של מערך המשאבים הקיים לקידום התכנון

השקעות ציבוריות, פרטיות וחברתיות. היא רואה לנגד עיניה את כל קשת הסקטורים ובעלי העניין. בין לקוחותיה ניתן למצוא גופים ציבוריים, אנשים פרטיים, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות, ארגוני חברה אזרחיים ועמותות לשינוי חברתי.

city_black_small_with_text

Viaplan מבצעת ומלווה תהליכי תכנון מסוגים שונים בכל רחבי הארץ

כגון: ייעוץ בשלבי צמיחה דמוגרפית ובהערכות מוניציפאלית, סיוע באיתור קרקעות לפיתוח, איתור וגיוס פעילים חברתיים, מיפוי צרכים של כל סוגי האוכלוסיות ושל יזמים, זיהוי חסמים והזדמנויות לפיתוח במגוון סוגיות תכנוניות, הנגשת עולם התכנון לציבור הרחב , שיתוף הקהילה בתהליכי התכנון (שיתוף ציבור), ייעוץ וחוות דעת בתכנון, ייעוץ לדיור בר השגה בבנייה חדשה ובהתחדשות עירונית, בניית שיתופי פעולה אזוריים כבסיס לפיתוח, בניית חזון עירוני לפיתוח ועוד. כל זאת מתוך היכרות עמוקה עם עולם התכנון על כל היבטיו.

דילוג לתוכן