המדריך להכנת דו”ח חברתי

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פרסמה בימים אלה את המדריך להכנת דו”ח חברתי במיזמי התחדשות עירונית

המדריך נכתב בעזרת גורמי מקצוע רבים ו Viaplan ביניהם.

מדריך להכנת דוח חברתי במיזמי התחדשות עירונית


דילוג לתוכן