מחקר אקדמי בנושא מעורבות הציבור בקידום נושאים סביבתיים: סקירה ותובנות מפרספקטיבה בינלאומית

מחקר אקדמי בנושא מעורבות הציבור בקידום נושאים סביבתיים סקירה ותובנות מפרספקטיבה בינלאומית

הוצג בכנס ישראל לטבע וסביבה – מעורבות הציבור, החברה להגנת הטבע

מחקר אקדמי בנושא מעורבות הציבור בקידום נושאים סביבתיים סקירה ותובנות מפרספקטיבה בינלאומית

מאמרים נוספים

סיכום פרוייקט "Mare Nostrum"

אנא ראו את סיכום הפרויקט כפי שהוגש לאיחוד האירופי בדגש על ההיבט המשפטי בממשק שבין העיר, החוף והים. המעניין בדו"ח (174 עמודים….) הוא המבט המשווה בין המדינות השונות.

קרא עוד