מידע ותוכן מקצועי

תכנית האב לוואדיות חיפה: מפגש ציבורי ראשון

בעת זו הולכת ונרקמת תכנית האב לואדיות חיפה בהזמנה ובהנחייה של עיריית חיפה.

התכנית איננה סטטוטורית, כלומר לא יהיה לה תוקף חוקי, ועל-כן מטרתה להתוות עקרונות לתכנון ולניהול השוטף של הואדיות. וזאת, במגוון רחב של תחומים: חינוך, מעורבות ציבור, אקולוגיה, נגישות ועוד.

להמשך קריאה..

קרא עוד