מרחב ציבורי בניהול פרטי

מאמר של עידן עמית, מתכנן ערים ומנהל תחום התכנון והפרוגרמות בויאפלן. המאמר פורסם במגזין שפת רחוב ועוסק בהצגת מודל ה-BID שנפוץ מאוד בצפון אמריקה, ועוסק בשינוי התפיסה על המרחב הציבורי באמצעות בעלי עסקים מקומיים הפועלים לשיפור ושדרוג המרחב הציבורי. מומלץ לקריאה!