פידא שחאדה – חברת בונים יסודות

פידא שחאדה – חברת בונים יסודות

החברה עוסקת בתחום של שיתוף ציבור בתהליכי תכנון אורבני, דיור והתחדשות עירונית, החל מרמת החשיבה האסטרטגית ומיפוי צרכים , כחלק מעבדותינו אנחנו בקשר הדוק וחיובי עם קבל התושבים, נציגי ציבור ומנהיגות מקומיות בתוך החברה הערבית, מתוך הבנה שתהליכי שיתוף מבוססות על תיווך בין הקהילה לאנשי המקצוע.

בשנתיים האחרונות אנחנו נותנים שירות לחברת נתיבי איילין בתהליכי לקידום ושיפור תשתיות תחבורה החברה העברית, לוועדת תכנון מחוז מרכז כקבלן משנה לייעוץ לשיתוף ציבור לתכנית המתאר ברמלה, התחדשות עירונית בעיר לוד ועוד..