עפר גרידינגר – מתכנן ערים

עפר גרידינגר – מתכנן ערים

ייעוץ ותכנון עירוני ואזורי, בדגש על תכניות מורכבות ותהליכי תכנון מורכבים. יועץ סטטוטורי, בעל ניסיון עבודה רב עם מוסדות התכנון וגופי תכנון, ארציים, מחוזיים ומקומיים. מנהל אקדמי ומרצה בקורסי תכנון.