גיבוש חזון לתכנית אסטרטגית לתחבורה במטרופולין ב”ש

שם הלקוח

נתיבי איילון

מיקום

כל הארץ

תקופת הפרויקט

2020-2021

סוגי השירות

אודות הפרויקט

החזון המנחה לתכנית האסטרטגית למטרופולין באר שבע נועד לגבש תמונת עתיד למרחב במטרה לקדם קפיצת מדרגה משמעותית בצמצום פערים והגברת המוביליות החברתית ביישובי מטרופולין ב"ש. על מנת לחזק את הזהויות, הנכסים, והיתרונות של כל ישוב, אנחנו מניחים כאבן יסוד את יצירת האמון ושיתופי הפעולה בין היישובים כמנוע לקידום איכות החיים במטרופולין כולו. בהתאם לכך, הובלנו את תהליך כתיבת החזון באמצעות 'תכנון בדיאלוג'- מתודה של תכנון אסטרטגי משתף המבוססת על ייצוג של בעלי עניין שונים בתהליך העבודה, ליצירת רתימה ואמון מעמיק של הציבור בתכנון ולקדם ידע מעמיק ומציאותי תלוי אוכלוסיות ומרחב.

במסגרת הליך גיבוש החזון המנחה לתחבורה במטרופולין באר שבע, הובלנו תהליך של 'תכנון בדיאלוג' אשר כלל 39 שיחות עומק עם 80 בעלי עניין (Stakeholder Engagement) מהמגזר הציבורי, הרשויות המקומיות והאזוריות, האקדמיה והמגזר השלישי, ושלושה מפגשי מיקוד נושאיים מרובי-משתתפים.

מפגשים אלו, 'מעגלים בתנועה', עסקו בהיבטים של כלכלה עירונית ומטרופולינית, השלד המטרופוליני, והמרחב הבדואי. פיתחנו כלי תכנוני המתמקד במפגשי דיון ושיח מרובי משתתפים סביב נושא מרכזי ושאלות מונחות, כשכל מפגש ואתר פיזי בו נכחנו, בבאר שבע, דימונה ורהט, ייצג נושאים ודילמות רחבים הקשורים אל מרחב המטרופולין כולו.

תוצרי השיחות עם בעלי העניין והמפגשים כללו חידוד נושאי ליבה שעלו בשיחות עם בעלי העניין וגיבוש ידע משותף נוסף לקראת גיבוש מסמך החזון על שלל מרכיביו, תוך רתימת המשתתפים כפוטנציאל לשיתופי פעולה בתהליך החזון והתכנון העתידי.