הכנס השנתי לקיימות וקהילה 2018

שם הלקוח
מיקום

ישראל

תקופת הפרויקט

2018

אודות הפרויקט

הכנס התקיים במרץ 2018 ונועד לקידום שותפות עם הקהילה והטמעת משילות משתפת בשלטון המקומי, התומכת במעבר לאורח חיים מקיים.

מטרות הכנס:

  • העלאת מודעות לפוטנציאל העבודה ברמת הקהילה והשכונה בקרב רשויות מקומיות בישראל ככלי לשינוי חברתי – כלכלי- סביבתי
  • חשיפה של העוסקים בתחום במגזרים השונים לפרקטיקות המתקדמות ביותר בארץ ובעולם בנושא קיימות בקהילה כאסטרטגיה מערכתית ברשויות המקומיות
  • חשיבה משותפת, רישות והחלפת ידע בין אנשי המקצוע מרחבי הארץ

במסגרת המושב “מגבשים חזון חדש להשתתפות ציבור” נידונו דרכים חדשות ויצירתיות לשילוב הציבור בהליך התכנון.

עמיר ממשרדנו הציג את התובנות שלנו משיתופי הציבור שאנחנו עורכים ואת השילוב של התובנות הללו בתהליך התכנון.