פרוגרמה להתחדשות לב העיר רחובות

שם הלקוח

עיריית רחובות

מיקום

רחובות

תקופת הפרויקט

2016-2017

אודות הפרויקט

שכונת לב העיר ברחובות – כשמה כן היא. השכונה מתאפיינת באוכלוסייה מגוונת, בשלל מבני ציבור, באזורי מסחר ובביקוש רב למגורים.

ראשית, ערכנו מיפוי מפורט של האוכלוסייה המתגוררת בשכונה ושל המרחב הציבורי הקיים בה. מיפוי זה כלל, בין השאר, בחינה של הרקמה הבנויה בשכונה, של מרחקי הליכה אל מוקדים ציבוריים בולטים ושל מקורות פוטנציאליים להרחבת ההיצע הציבורי.

בהמשך העבודה, בחנו את תחזית הביקוש העתידי לשטחי ציבור בשכונה, לאור תחזיות גידול האוכלוסייה שאיתרנו. לבסוף, ניתחנו את המקורות האפשריים למענה על הצרכים העתידיים של השכונה ואת יכולתה לספק שירותי ציבור למגוון האוכלוסיות המתגוררות בה.

דוגמא לניתוח:

לקחנו את בתי הספר היסודיים בעיר ומדדנו מרחקי הליכה (עד 500 מ’)

כך איתרנו לאילו אזורי מגורים יש כיסוי נגיש.

  • גוון הצבעים מתייחס לזרם החינוכי המספק מענה נגיש לאותו אזור.
  • האזורים הצבועים בלבן אינם נמצאים בטווח המומלץ להליכה אל בי”ס יסודי.