התחדשות עירונית בשכונת יוספטל כפר סבא

שם הלקוח

קורין אדריכלים (רמ"י)

מיקום

כפר סבא

תקופת הפרויקט

2021-כיום

אודות הפרויקט

יעוץ וליווי חברתי, שיתוף ציבור בתכנון וסיוע בהקמת נציגויות במתחם התחדשות עירונית של שכונת יוספטל במזרח כפר סבא.
שכונת יוספטל בעלת למעלה מאלף יח"ד, עתידה להכנס לפרויקט פינוי-בינוי במסלול רשויות מקומיות, בקידומה של רשות מקרקעי ישראל. העבודה החברתית במתחם, שמתקיימת יחד עם המינהלת העירונית להתחדשות בעיר, כוללת מרכיבים חברתיים רבים: עריכת נספח חברתי לתכנית, יידוע, הסברה ומפגשי שיתוף ציבור לכלל התושבים, הנגשת זכויות ודפי מידע הכוללות זכויות קשישים ודיירי הדיור הציבורי, מכתבי עדכון לתושבים וטלפון זמין לכל. כמו כן, הליווי מסייע להקמה, הסמכה וליווי של נציגויות דיירים במתחם ולהרחבת מעורבותם של התושבים בקידום התכנית, כמו גם הטמעת היבטים חברתיים בתכנון העתידי. העבודה עתידה לשלב עבודה קהילתית תומכת התחדשות, לחזק עוגנים פיזיים וחברתיים במתחם וללוות באופן פרטני תושבים בתהליך ההתחדשות השכונתית.

יוספטל