ייעוץ וליווי בהקמת אשכולות

שם הלקוח

משרד הפנים

מיקום

מוקדים שונים בארץ

תקופת הפרויקט

2016-2017

אודות הפרויקט

ויאפלן הובילה תהליך של ייעוץ, סיוע וליווי רשויות ברחבי הארץ לקראת גיבושן כאגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות. 

מטרת הפרויקט  

בניית מסגרת לשיתופי פעולה אזוריים ויצירת קונצנזוס להגדרת נכסים ומגוון נושאים לשיתוף פעולה לקראת הקמה והפעלת אשכולות של רשויות לצורך ביסוסם ויצירת שירותים משותפים ופרויקטים אזוריים במגוון תחומים.

התהליך

התקיימו מפגשים עם רשויות לברור עמדות  ובחינת תצריף רשויות לגיבוש אשכול מבחינת קרבה גיאוגרפית, תמהיל ומיגוון, ומיפוי שיתופי פעולה קיימים, תועלות והזדמנויות בצרופן כאשכול; נערכו צעדים להעמקת ההיכרות והשיח המשותף על ידי פגישות משותפות ופרטניות עם ראשי רשויות. 

בכנס החשיפה של אשכולות מטעם משרד הפנים ערכנו הכנה והפעלת למידת עמיתים של ראשי רשויות באשכול וחשיפה לרעיונות וליזמות לשיתופי פעולה ביו הרשויות. 

תוצר

הגשת הקולות הקוראים לסיוע בהקמה והפעלה של האשכולות.

להגשת הקול הקורא נענו 93 רשויות מקומיות ממחוז צפון, חיפה, מרכז ומאזור יו"ש, שהתארגנו יחד להקים 14 אשכולות חדשים. 

לאחר עבודת מיון המליץ משרד הפנים בשלב הראשון על הקמת 9 אשכולות.