גיבוש חזון, שכ' העלייה, כפר סבא

שם הלקוח

עיריית כפר סבא

מיקום

שכ' העלייה, כפר סבא

תקופת הפרויקט

2014-2016

אודות הפרויקט

תהליך העבודה כלל למידת המקום, זיהוי פוטנציאל לפיתוח עתידי מותאם מקום, גיבוש חזון משותף לפיתוח והתחדשות ולבסוף יעדים והנחיות להתחדשות השכונה.
כחלק מהליך למידת המקום התקיימו בין היתר מפגשים עם המחלקות השונות בעירייה ומפגשי תושבים.
כחלק מהתכנון השכונה חולקה ל 4 אזורים גיאורפיים וכל אזור נבחן לאור 4 מרכיבים (ממשקים עירוניים, קישוריות פנים וחוץ שוכנתית, תצורות בינוי, המרחב הציבורי הבנוי והפתוח) ואופיין על ידי המרכיב הדומיננטי בו. לכל אזור נכתבו ההמלצות בחלוקה ע”י המרכיבים.