נספח חברתי לתכנית מדיניות שיכוני דרום יפו

שם הלקוח

מינהל ההנדסה יפו

מיקום

שיכוני דרום יפו

תקופת הפרויקט

2017 - היום

אודות הפרויקט

משרדנו מסיים בימים אלה כתיבת נספחים חברתיים לשלושה מתחמים נבחרים בדרום יפו, בהמשך לעבודה של מינהל ההנדסה בעירייה על מסמך המדיניות לשיכוני דרום יפו.

מטרת הנספח לזהות מאפיינים, מגמות ודפוסים העולים מהשטח ומהתושבים. כאלו שיש לשלבם בתכנון הפיזי העתידי של השכונה ו/או שביכולתם להשפיע על תהליך ההתחדשות.הנספח ממפה ומנתח מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-קהילתיים, כלכליים ועוד באמצעות ניתוח נתונים שהתקבלו מהעירייה, ניתוח נתונים סטטיסטיים, פגישות עם אנשי מפתח הפועלים בשכונה ובעיר, פגישות עם תושבים וסקר דיירים במתחמים.
כל אלו מאפשרים לבחון לעומק את הצרכים של הקהילה ולגבש דרכים להתמודדות ולמתן פתרונות ומענה מיטבי לדיירים במסגרת תכניות ההתחדשות שמקודמות ויקודמו בעתיד.
במהלך תהליך התכנון התקיים קשר רציף עם התושבים, אשר כלל סקר מקיף לאיתור עמדות וסוגיות מהותיות לתכנון.

הנחיות המסמך נועדו לסייע למקבלי ההחלטות בעירייה לבחון את השפעתן של הצעות תכנוניות על המרקם החברתי, ולהפך.
בנוסף, יוצעו דרכים להסדרה עירונית, לפיתוח כלי מדיניות ולפתרון אתגרים חברתיים בהתחדשות עירונית.
העבודה נעשית בשיתוף עם מינהל ההנדסה והמישלמה ליפו.