פרוגרמה למבני ושירותי ציבור בעיר חריש

שם הלקוח

הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה - חריש

מיקום

חריש

תקופת הפרויקט

2016-2020

אודות הפרויקט

מאז שנת 2016 אנו יועצים לועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש ומלווים את בנייתה והקמתה של העיר. 

בניית פרוגרמה לשירותי ציבור בעיר כללה עבודה במספר מישורים: 

  • עבודה מול המחלקות השונות ברשות לזיהוי אג'נדות וצרכים.
  • פיתוח עקרונות אורבניים מנחים לעיר – בשיתוף צוות מומחים נבחנו אספקטים שונים בעיר ועל בסיסם גובשו עקרונות הקשורים לניידות במרחב, עירוב שימושים, ניצול יעיל של הקרקע, יצירת מרחב אורבני תוסס ועוד.
  • גיבוש פרוגרמה כמותית על בסיס תחזית דמוגרפית מורכבת ממספר זרמים.
  • פריסת השימושים במרחב ושילובם אחד עם השני.
  • ליווי המתכננים והמועצה בתהליך בניית מבני הציבור