פרוגרמה לשטחי ושירותי ציבור בחריש

שם הלקוח

הועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש

מיקום

חריש

תקופת הפרויקט

2016

אודות הפרויקט

מאז שנת 2016 אנו יועצים לועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה חריש ומלווים את בנייתה והקמתה של העיר. 

בניית פרוגרמה לשירותי ציבור בעיר כללה עבודה במספר מישורים: 

  1. עבודה מול המחלקות השונות ברשות לזיהוי אג’נדות וצרכים.
  2. פיתוח עקרונות אורבניים מנחים לעיר – בשיתוף צוות מומחים נבחנו אספקטים שונים בעיר ועל בסיסם גובשו עקרונות הקשורים לניידות במרחב, עירוב שימושים, ניצול יעיל של הקרקע, יצירת מרחב אורבני תוסס ועוד.
  3. גיבוש פרוגרמה כמותית על בסיס תחזית דמוגרפית מורכבת ממספר זרמים.
  4. פריסת השימושים במרחב ושילובם אחד עם השני.

בנוסף לתהליך בניית הפרוגרמה עצמה, אנו מלווים את הרשות המקומית ואת הועדה המיוחדת בתהליך התכנון של מבני הציבור. 

 במשך כשנה פיתחנו יחד עם הועדה והרשות המקומית עקרונות אורבניים שינחו את התכנון ויעצבו את אופייה של העיר ואת חיי תושביה.

בניית פרוגרמה לשירותי ציבור בעיר כללה עבודה מול המחלקות השונות ברשות לזיהוי אג’נדות וצרכים, בניית מדיניות עירונית, פיתוח עקרונות אורבניים מנחים לעיר, פריסת שירותי הציבור.