צוות בקרה להתחדשות שכונת יובלים גנים בירושלים

שם הלקוח

הרשות לפיתוח ירושלים

מיקום

ירושלים

תקופת הפרויקט

2020

אודות הפרויקט

עבודה ייחודית וחלוצית הכוללת בניית תכנית חומש רב שנתית לשכונות יובלים וגנים. 

צוות בקרה יובלים גנים הוקם ע"י מהנדס העיר ומנהלת ההתחדשות העירונית בירושלים בכדי לייצר תמונת מצב עתידית מלאה לגבי ההערכות הנדרשת למימוש כלל יח"ד המתוכננות ב-20 שנים הבאות, לגזור אחורה פעולות והשלמות נדרשות בכל חומש, ולייצר תשתית ודפוסי שיתוף פעולה בין מנהלים קהילתיים וגורמי עירייה כבסיס לתכלול וניהול תהליכי הפיתוח במרחב השכונה בשלבי הביניים ולאחר אכלוס.

את העבודה הפרוגרמטית והחברתית מובילה ויאפלן יחד עם חברת יובל ויצמן ניהול ויעוץ הנדסי בע"מ. העבודה מהווה המשך ישיר לפורום למידה שהתקיים ב 2019 אותו הובילה ויאפלן יחד עם גבים ואדריכלית ליאת איזקוב בן שיטרית. הפורום עסק בזיהוי מגוון האתגרים הצפויים מציפוף השכונות ביום שאחרי, ובתהליך האיכלוס ובמוכנות הקהילה והעיר לאתגרים הללו. הפורום זיהה והציג כלים וידע עדכניים שבכוחם לסייע לתהליך זה, וניסח המלצות שחלקם הגדול מקודם במסגרת עבודת צוות הבקרה.
פיתוח תכנית חומש רב שנתית לשכונת יובלים-גנים בירושלים, עבודה חברתית ופרוגרמטית ליצירת תמונת מצב עתידית ופעולות נדרשות למימוש תכנון היח"ד המתוכננות