נספח חברתי לשיכוני דרום יפו

שם הלקוח

מינהל ההנדסה המישלמה ליפו

מיקום

יפו

תקופת הפרויקט

אודות הפרויקט

שיכוני דרום יפו נבנו בשנות ה-60 וה-70 ומייצרים היום תמונה מורכבת של אוכלוסייה מעורבת – יהודים וערבים, עולים וותיקים, רובם ממעמד סוציו-אקונימי נמוך. ערכי הקרקע הגבוהים והמיקום האטרקטיבי משכו למקום משקיעים ויזמים שזיהו את הפוטנציאל הגדול באזור והחלו לפעול בשטח ע”י רכישת דירות או החתמת דיירים. מצב זה מעמיד את האוכלוסייה המקומית, חלקם שוכרים או דיירי דיור ציבורי, ללא ודאות לגבי עתידם.

משרדנו עוסק בכתיבת נספח חברתי לשלושה מתחמים נבחרים, בהמשך לעבודה של מינהל ההנדסה בעיריית ת”א-יפו על מסמך המדיניות לשיכוני דרום יפו.
מטרת הנספח לזהות מאפיינים, מגמות ודפוסים העולים מהשטח ומהתושבים. כאלו שיש לשלבם בתכנון הפיזי העתידי של השכונה ו/או שביכולתם להשפיע על תהליך ההתחדשות.
הנספח ממפה ומנתח מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים-קהילתיים, כלכליים ועוד באמצעות ניתוח נתונים שהתקבלו מהעירייה, ניתוח נתונים סטטיסטיים, פגישות עם אנשי מפתח הפועלים בשכונה ובעיר, פגישות עם תושבים וסקר דיירים במתחמים. כל אלו מאפשרים לבחון לעומק את הצרכים של הקהילה ולגבש דרכים להתמודדות ולמתן פתרונות ומענה מיטבי לדיירים במסגרת תכניות ההתחדשות שמקודמות ויקודמו בעתיד.
הנחיות המסמך נועדו לסייע למקבלי ההחלטות בעירייה לבחון את השפעתן של הצעות תכנוניות על המרקם החברתי, ולהפך. בנוסף, יוצעו דרכים להסדרה עירונית, לפיתוח כלי מדיניות ולפתרון אתגרים חברתיים בהתחדשות עירונית.

העבודה נעשית בשיתוף עם מינהל ההנדסה המישלמה ליפו.