שיתוף ציבור בתכנון התחדשות עירונית בגבעת חן, בנימינה

שם הלקוח
מיקום

בנימינה

תקופת הפרויקט

2017

אודות הפרויקט

במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר 2017 נפתחה בספרייה העירונית של בנימינה תערוכה, שהציגה את עקרונות התכנון של פרוייקט התחדשות עירונית שכ’ גבעת חן, בנימינה.

התערוכה כללה היבטים רבים של התכנון, החל משיקולים עקרוניים ומיעדי התכנון שהוגדרו, בהמשך במידע מפורט לגבי פרישת המבנים ושימושי הקרקע המוצעים וכלה בתמורה המוצעת לדיירי השכונה.

המבקרים שפקדו את התערוכה נפגשו עם נציגי צוות התכנון ויכלו להעמיק את הבנתם בתכנון המוצע, לשוחח עם המתכננים ולהביע את עמדתם בנושא.

כיום עומדת התכנית לקראת הפקדה בוועדה המקומית, לאחר השלמת דרישות הגופים המפקחים ופתרון סוגיות תכנוניות שהתעוררו במהלך התהליך.

להלן הגליונות שהוצגו לתושבים: