שכונת כיסופים, כפר-סבא

שם הלקוח

יזמים שונים

מיקום

שכונת כיסופים, כפר-סבא

תקופת הפרויקט

2014-2018

אודות הפרויקט

פרוייקט ההתחדשות בשכונת כיסופים כלל תיאום וקידום תכנון להתחדשות עצמאית של 3 מתחמים שונים, אשר קודמו באופן עצמאי על ידי יזמים שונים. במסגרת תכנית ההתחדשות, אוחדו מאמצי ההתחדשות לכדי יצירת פרוייקט אחיד, המביא בחשבון לא רק את בקשות הדיירים ואת שיקולי היזמים, אלא גם את צרכי הרשות המקומית, השכונה והדיירים השכנים.  לצד תכנונן של דירות מגורים חדישות, שולבו בפרוייקט אמצעים חדשניים ליצירת מרחב עירוני פעיל ומגוון, המשמר את יתרונותיה הקיימים של השכונה, תוך התאמתו לסגנון החיים העכשווי.

סעיפים רלוונטיים ודרכי פעולה בפרוייקט:

 • הבחנה בין תושבי המתחם לבין בעלי נכסים במתחם:
  מיפוי בעלי נכסים, שוכרים ודיירי דיור ציבור בעזרת דו"חות ארנונה של הרשות המקומית;
 • היכרות עם תושבי המתחם:
  ביצוע סקר תושבים מקיף לאיתור עמדות וסוגיות;
  קיום מפגשי שיתוף ויידוע לכל אורך הפרוייקט;
  עבודה רציפה מול אגף השירותים הקהילתיים במועצה המקומית.
 • הקמת נציגות של בעלי הנכסים
  סיוע בארגון נציגות הדיירים ובתהליך התקשורת אל מול היזמים השונים ואל מול הרשות המקומית.
 • עריכת כנסים:
  לעדכון בעלי העניין בפרוייקט – ביחד ולחוד, בהתאם לצורך.
 • הקניית ידע לחברי הנציגות וליווי עבודתה:
  קיום מפגשים עם מספר יועצים בתחום המשפט, התכנון והתחזוקה.
 • עדכון שוטף של התושבים במתחם:
 • ר' גאנט תהליך שיתוף
 • שיתוף כלל התושבים בצמתי החלטה משמעותיים
 • סיוע בבחירת בעלי מקצוע, הכנת מכרז ופרסומו
 • הכנת מסמכי התקשרות בין הרשות המקומית לבין יועצים שונים
 • עבודה מול רשויות בקידום סטטוטורי ובתכנון תב"ע בשיתוף עם עורך התכנית
  לרבות הכנת נספח חברתי ראשון מסוגו, להטמעת שיקולים חברתיים בתכנון בכל שלביו ורמותיו.