תחזית דמוגרפית וגיבוש מדיניות מבני חינוך – עיריית כ”ס

שם הלקוח

עיריית כפר סבא

מיקום

כפר סבא

תקופת הפרויקט

2009

אודות הפרויקט

מתן מענה הולם למבני חינוך וכיתות לימוד בכל רחבי העיר.

באגף החינוך בעיריית כפר סבא נדרשו להערכות עתידית למתן מענה הולם למבני חינוך וכיתות לימוד בכל רחבי העיר, בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה, קצב הפיתוח העירוני ושינויים צפויים במבנה ובפיתוח של השכונות.

במסגרת הערכות אגף החינוך לצפי הגידול במספר הילדים ולדרישות ממערכת החינוך קיימת חשיבות לתאום עם אגף ההנדסה בעיר כך שיושלם המענה הנדרש גם בהקצאות קרקע ובשינויים פיזיים נדרשים לספק את שירותי החינוך כיום ובעתיד לבוא.

תהליך העבודה כלל:

צפי ביקוש לשירותי חינוך – טווח קצר, בינוני וארוך.
בחינת היצע קיים למבני חינוך והרחבת בסיס ההיצע הקיים (בהתייחסות למגוון הזרמים החינוכיים בעיר).
בחינת משתני איכות בפרישה ומיקום של שירותי חינוך בעיר (משתני האיכות הם תצריף של מרכיבים המסייעים בקבלת החלטות בשיקולי מיקום של שירותי חינוך בכל שכונות העיר ויש בהם כדי לשפר מבני חינוך קיימים).
המלצות אסטרטגיות להתאמת המערך הפיזי של שירותי החינוך בעיר.
להלן שיטות העבודה, איסוף הנתונים ובניית התחזית לגני הילדים ובתי הספר.

התחזית הדמוגרפית המלאה למערכת החינוך לשנים 2018-2025 נמצאת באתר עיריית כפר סבא.