תכנית אב וואדיות העיר חיפה

שם הלקוח

עיריית חיפה

מיקום

וואדיות העיר חיפה

תקופת הפרויקט

2015

אודות הפרויקט

עיריית חיפה בסיוע הקרן לשטחים פתוחים מקדמת הכנת תכנית אב לוואדיות העיר אשר תתווה עקרונות שימור ופיתוח לוואדיות, ותהווה בסיס ליצירת הסכמות בין הרשויות השונות לצורך המשך תכנון והנחייה לכל גורמי התכנון, הניהול והתחזוקה הקשורים בעיר ובסביבתה הקרובה. 

מדובר במסמך אסטרטגי שאינו סטטוטורי. תכנית האב תהווה בסיס להכנת תכניות מקומיות מפורטות וליישום תכניות עבודה בתחומים הקשורים בשימור ופיתוח הוואדיות, ובשימושי השטחים הפתוחים בסביבתם. מדובר בתכנית אינטגרטיבית הכוללת תשומות של מומחים מתחומי ידע שונים. את התכנית תלווה וועדת עבודה וועדת היגוי והיא תלווה בתהליך השתתפות ציבור החל משלב גיבוש מטרות התכנית ואילך.