שיתוף והשתתפות בתכנון

השתתפות הציבור בתכנון הוא תהליך בו האנשים המושפעים מתוכנית מסוימת, מיודעים לגביה מאלו המובילים אותה, ומביעים את עמדותיהם וצרכיהם ביחס למרחב המתוכנן.

ויאפלן מובילה שיתופי ציבור בתכנון בעשור האחרון בצורה אינטנסיבית, ופועלת על פי מתודות מתווי שיתוף מגוונים המותאמים לפרויקטים השונים אותם פיתחנו במהלך השנים. מתודות יחודיות אלו, נוצרו על מנת לתווך בין גורמי העניין השונים, לאסוף בסיסי ידע רבים כמצע לקבלת החלטות לגבי עתיד התושבים ולאפשר לצוות התכנון להטמיע נושאים אלו בתכניות העתידות.
לקריאה נוספת בנושא

 

 

מה אנחנו מציעים