תחום התכנון האסטרטגי משתרע על נושאים רבים. ויאפלן מומחים בכתיבת אסטרטגיה וחזון לפרויקטים מגוונים, עם אמונה רבה שגיבוש אסטרטגיה וחזון באופן משתף, להובלת פרויקטים רחבי ידיים ולאומים, יכולים לסייע לצמצום פערים ולהגברת המוביליות החברתית בתחום התכנית להתייחסות. על מנת לחזק את הזהויות, הנכסים, והיתרונות של כל ישוב, אנחנו מניחים כאבן יסוד את יצירת האמון ושיתופי הפעולה בין היישובים/השחקנים כמנוע לקידום איכות החיים במרחב כולו. 


המתודולוגיה שלנו לבניית חזון לתכניות היא
'תכנון בדיאלוג'- מתודה של תכנון אסטרטגי משתף המבוססת על ייצוג של בעלי עניין שונים בתהליך העבודה, ליצירת רתימה ואמון מעמיק של הציבור בתכנון ולקידום ידע מעמיק ומציאותי תלוי אוכלוסיות ומרחב.

תכנון בדיאלוג הוא תהליך חשיבה ויישום המשלב כלים מגוונים ומותאמי פרויקט מבחינה פיסית ואנושית. הוא מזמן גילוי דעות והצעות חדשות, מחזק תובנות מוכרות, ומאפשר יצירת ידע אינטגרטיבי וזיהוי אתגרים לקידום פתרונות מדיניות יצירתיים וחדשניים. תהליכי התכנון בדיאלוג נועדו לחבר בין הצרכים המורכבים של התושבים והרשויות בתהליכי בניית החזון, ובין הרשות המקומית/המשרד המזמין. על מנת לקדם שיתוף פעולה מסוג זה, ולהכיר את עמדותיהם של בעלי העניין הקשורים לתכנית, כמו גם להבטיח את השמעת הקולות המגוונים כחלק מהליך גיבוש חזון,  אנחנו יוצאים להליך שיתוף רחב היקף. הליכי השיתוף מתבססים על שיחות עומק מקדימות ומפגשי שיח ודיון –מקרב מגוון נציגים הקשורים למרחב המתוכנן, המשפיעים ומושפעים מפיתוחו. פעולות השיתוף יניבו בסיסי ידע עדכניים ורלוונטיים, המייצגים עמדות מקצועיות וביטוי לעמדות ולצרכים של תושבי המקום הקיימים והעתידיים, תובנות ותפישות אשר יוטמעו בתכנית האסטרטגית למתחם.

 

מה אנחנו מציעים