הובלת תהליכי שיתוף בתכנון

מה אנחנו מציעים

שמים את השכונה במרכז

שכונה בתהליך שינוי – פורום בעלי עניין להתחדשות עירונית – קהילתית

אחת השכונות אצלכם מתאפיינת בהתחדשות עירונית בהיקפים נרחבים יחד עם זאת ישנם קונפליקטים ופערים בין גורמים שותפים מרובים? חושבים שצריך לחשוב גם "מחוץ לקו הכחול של התכניות"? מעוניינים להוביל היערכות ושינוי קהילתי חברתי מותאם לשינוי הפיזי שיגיע (גידול משמעותי בציפוף, הגעה של אוכלוסיות חדשות לשכונה, שצ"פים חדשים, וכו')

התכנית מציעה להקים פורום למידה ושיתוף פעולה בין גורמי עירייה רלוונטיים -מנהלת התחדשות עירונית -והתושבים – קהילה סביב אחת השכונות בעירכם.

מטרות הפורום:

  • יצירת שפה משותפת, מתודולוגיה ושגרות עבודה משותפות
  •  למידת גופי ידע עדכניים ולימוד מתהליכים מוצלחים מקבילים 
  • איגום הידע ובניית ארגז כלים לעיצוב תהליכי השינוי והתמודדות עימם ברמה עירונית/שכונתית
  • ייצוג הצרכים הקהילתיים בשלבי התכנון – תכנון תוך התחשבות בצביון הקהילתי של השכונה

השתתפות, הרצאות, למידה משותפת ועוד בתחומי התוכן:

השלד העירוני וחוזקות הקהילה, 

מציאות חדשה בסביבה מצטופפת, 

עירוב שימוש והמרחב הציבורי – "הרקמה החיה של הקהילה"

אתגרי תפעול ותחזוקה ביום שאחרי

תהליכים קהילתיים במציאות משתנה

בין הפרטי לציבורי – אתגרים והזדמנויות בסביבה מורכבת

                             

 

העבודות שלנו