הנגשת ידע ומידע בהתחדשות עירונית למגוון אוכלוסיות

מה אנחנו מציעים

ויאפלן מומחית במגוון פרקטיקות ומתודולוגיות להנגשת ידע למגוון אוכלוסיות, מתוך אמונה שחלק מתפקידו של ליווי חברתי איכותי הוא הנגשת זכויות, בשפות השונות, בצורה ברורה ומובנת לכל, לאוכלוסיות שהמידע והידע לא נגיש עבורן. מבחינתנו, יידוע והסברה לתושבים, מביא לכך שידע זה יכול להפוך כוח – ותושב שמכיר ויודע את מצבו, מצב התכנית, והאופן בו ההליך מתקדם, יכול למצות את זכויותיו ואף לנסות להשפיע על התכנית בתחומים החשובים לו.

ויאפלן הייתה מהראשונות להצבת מודעות לידוע תושבים על אישור והפקדת תכניות באופן מונגש וויזואלית בצירוף תשריט תכנוני, פרטי קשר לתושב, qr קוד לסריקה לכניסה לצפייה במצגת התכנית, והדגשת עקרונות התכנון המרכזיים של המתחם.
להלן מספר דוגמאות והמחשות לעבודות שלנו:

  • הצבת לוחות מודעות להתחדשות עירונית בכניסה לבניינים בלובי
  • דיוור והפעלת הלוחות על ידי הנציגויות במתחמים ועדכון שוטף שלהם.
  • הפקת "מידעונים" ו"זכותונים" במגוון נושאים תכנוניים, קניינים, זכויות לאוכלוסיות מחולשות תרגום מידע לשפות וכדומה.