הקמה, ליווי והכשרת נציגוית

מה אנחנו מציעים

Viaplan מנוסה בליווי והקמת עשרות נציגויות ברחבי הארץ, לרבות קיום כנסי הסברה והסמכת נציגויות, ליווי וסיוע באופן שוטף לנציגות הדיירים בשלבי התהליך השונים, וקיום קורסי הכשרה והעשרה מקצועיים לנציגויות בתהליכי התחדשות עירונית.

לקיומה ותפעולה של נציגות חזקה ומאוחדת במתחמי התחדשות עירונית חשיבות גדולה.  נציגות חזקה יכולה להיות גוף יעיל המגן באופן אפקטיבי על האינטרסים של בעלי הדירות במתחמי ההתחדשות.
לנציגות הדיירים תפקידים רבים בחיי הפרויקט ובגדול ניתן לחלקם לשלושה מרכזיים:
ייצוג כלל בעלי הדירות במתחם התחדשות עירונית אל מול מגוון השחקנים: יזם, רשות מקומית, בחירת בעלי מקצוע (עו"ד דיירים, מפקח על הבניה וכו')
עדכון וידוע כלל בעלי הדירות במתחם בהתקדמות הפרויקט
הכרות מעמיקה עם התכנית וגישה לבעלי העניין השונים.