נספח חברתי והטמעת היבטים חברתיים בתכנון

מה אנחנו מציעים

תסקיר חברתי עבורנו הוא לא רק כתיבתו של דו"ח אשר משרדי הממשלה מחייבים לכתוב, אלא הזדמנות להכרות מעמיקה עם התושבים והכרת אופייה של השכונה ותושביה, ההזדמנויות הטמונות בה והאתגרים שיש לקחת בחשבון בתכנון העתידי.  כל תסקיר שלנו מתחיל ממחקר עומק, הנעשה באמצעות סקר ומפגשים פרונטליים עם התושבים, אשר מהווה בסיס ידע ממקור ראשון, להבנת השכונה ותושביה.

לאורך השנים, ויאפלן הניחה את התשתית לפיתוחו וקידומו של ההיבט החברתי בקידום תכנון, בין היתר בקידום נחיצותו של "דוח חברתי" כנספח לתב"ע במתחמי התחדשות עירונית והובילה ופיתחה את הנושא מול הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שהוקמה יחד עם עוד חברות שותפות לדרך. בהמשך כתבו עובדי המשרד תדריך לותמ"ל לגבי סוגיות ושיקולים בהטמעת היבטים חברתיים בתכנון.

ויאפלן כותבת עשרות דוחות חברתיים עבור חברות יזמיות מובילות במשק, יחד עם כתיבת נספחים חברתיים וליווי חברתי של מתחמי התחדשות עירונית במסלול רשויות וותמ"ל.  אנו יודעים לנהל ממשקים רבים עם כל הנוגעים בדבר, לעמוד בקשר ולעבוד מול בעלי הדירות ובתיאום וליווי של המנהלות להתחדשות עירונית בערים השונות – על מנת לסייע בהטמעת שיקולים חברתיים בתכנון בטווח הקצר והארוך.