פיקוח ובקרה לפרוגרמות

מה אנחנו מציעים

בהיותנו משרד העורך עשרות רבות של פרוגרמות בהיקפים משתנים החל מתב"עות ועד פרוגרמות יישוביות ואזוריות למגוון צרכיי ציבור, ברשותנו ידע וניסיון נרחב לתת שירותי פיקוח ובקרה על פרוגרמות שמוגשות לרשויות מקומיות ו/או ועדות תכנון ובכך לתת מענה להיערכות כלל מרחבית בתחומי הרשות, המועצה והמחוז.
ביכולתנו לבנות יחד בהתאמה אישית עם הלקוח נהלים ופרקטיקות לדרישת פרוגרמות למיזמים ומתכננים בשוק הפרטי ובכך לייצר סטנדרטיזציה לדוחות הפרוגרמתיים תוך מתן מענה מקיף ונרחב לחלופות אפשריות, התייחסות לפרישות מרחביות תוך שימוש מושכל בייעודי הקרקע בתחום התכניות ומחוצה להן.

בין היתר ויאפלן סיפקה ומספקת שירותי פיקוח ובקרה עבור:
• הוועדה המחוזית חיפה
• המינהלת להתחדשות עירונית נס ציונה
• הרשות לפיתוח ירושלים – עבור שכונת יובלים-גנים
• עיריית הרצליה

העבודות שלנו